Subvención da Deputación da Coruña concedida

Infórmase de que no Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 16 de agosto de 2023, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO103B: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2023.

Pode consultar a resolución nesta ligazón: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/08/16/2023_0000006709.pdf

Acerca del autor

María